Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian dễ như trở bàn tay nhờ những gợi ý này

Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian là một trong những cách để giúp khẳng định những giá trị truyền thống của của chúng, cần giữ gìn và phát huy để không bị mai một trong bối cảnh có quá nhiều trò chơi công nghệ điện tử hiện đại. Đọc tiếp

Ý tưởng vẽ tranh đề tài bảo vệ môi trường nhân văn và sáng tạo

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người, chúng ta phải đứng lên bảo vệ môi trường sống của chính mình. Chính vì thế chủ đề bảo vệ môi trường luôn được đưa vào giảng dạy nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức cho Đọc tiếp